Vonnis van Raad van State, October 30, 2018 (zaak . .)

Datum uitspraak:2018/10/30
Jurisdictie:UDN
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Het behoort niet tot de rechtsmacht van de RvS om, zoals verzoekster vraagt, de examenresultaten van D. C. te herzien. De RvS vermag met betrekking tot de vaststelling van de examenresultaten immers niet in de plaats van de school te treden. De vordering moet alvast in zoverre worden verworpen.

 
GRATIS UITTREKSEL

Ter rechtvaardiging van haar talmen wijst verzoekster op het financiële aspect van het instellen van een vordering, aangezien de griffie van de RvS onmiddellijk de betaling van het rolrecht vraagt. Indien financiële redenen een obstakel vormden voor het met gepaste spoed instellen van een vordering tot schorsing bij UDN, had verzoekster om rechtsbijstand kunnen verzoeken, wat zij niet heeft gedaan.

Ter terechtzitting voert verzoekster twee rechtvaardigingsgronden aan voor haar talmen. Noch het ene, noch het andere kan evenwel overtuigen. Indien financiële redenen een obstakel vormden voor het met gepaste spoed instellen van een vordering tot schorsing bij UDN, had verzoekster om rechtsbijstand kunnen verzoeken, wat zij niet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT