Décision judiciaire de Raad van State, 13 novembre 2013

Date de Résolution13 novembre 2013
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIVe KAMER

A R R E S T

nr. 225.468 van 13 november 2013 in de zaak A. 202.457/XIV-33.765

In zake : Kurt VANGOIDSENHOVEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Johan Durnez en Erwin Goffin kantoor houdend te 3050 Oud-Heverlee Waversebaan 134 A bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de VLAAMSE GEMEENSCHAP, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Tom De Sutter kantoor houdend te 9000 Gent Koning Albertlaan 128 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 16 november 2011, strekt tot de nietigverklaring van de beslissing van 4 november 2011 van de Disciplinaire Raad Medisch Verantwoorde Sportbeoefening van de Vlaamse Gemeenschap houdende de bevestiging van de beslissing van 27 september 2011 van de Disciplinaire Commissie waarbij verzoeker wordt uitgesloten voor een periode van vier jaar en hem een administratieve geldboete van 5.000€ wordt opgelegd.

II. Verloop van de rechtspleging

2. Bij arrest nr. 216.462 van 24 november 2011 is de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing verworpen.

XIV-33.765-1/40

Verzoeker heeft een verzoekschrift tot voortzetting van de rechtspleging ingediend.

De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en verzoeker heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

Eerste auditeur Werner Weymeersch heeft een verslag opgesteld.

Verzoeker heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. De verwerende partij heeft een laatste memorie ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 25 september 2013.

Kamervoorzitter André Beirlaen heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Johan Durnez, die verschijnt voor verzoeker, en advocaat Tom De Sutter, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Werner Weymeersch heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3. Verzoeker is een eliterenner zonder contract en neemt op 28 juli 2011 deel aan de Ronde van Vlaams Brabant te Boutersem. Na afloop van de

XIV-33.765-2/40

wielerwedstrijd wordt verzoeker onderworpen aan een dopingcontrole en wordt hem gevraagd toestemming te geven tot een huiszoeking. Zowel verzoeker zelf als zijn vriendin geven toestemming tot een huiszoeking.

Tijdens deze huiszoeking worden diverse verboden middelen aangetroffen, waaronder EPO, CERA, groeihormonen, magistrale bereidingen met ondermeer dexamethasone en phenylephrine.

Er wordt een proces-verbaal opgesteld waarin wordt vermeld:

“FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE LEUVEN - 3919

FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE LEUVEN Philipssite 4 - 3001 LEUVEN Bijlage 1 aan PV 004916/2011

Notitie : AN.62.L3.008850/2009 (T) 016/280411 - (F)O16/280646

Voor eensluidend verklaard afschrift VERHOOR Op donderdag 28-07-2011 om 21u37, Wij, W. T., Officier van Gerechtelijke Politie, verhoren: Naam, Voornaam : Van Goidsenhoven Kurt Georges Rachel Geboren te / op Diest / 2-8-1976 Nationaliteit: Geslacht / Burg. st.: Mannelijk / Gescheiden Beroep : Chef post / douaneagent Wettelijke verblijfplaats: 3380 Glabbeek (België) Bergstraat, 4 Ik wens mij uit te drukken in het Nederlands en maak formeel de keuze van deze taal voor de verdere rechtspleging.

Naar aanleiding van uw mededeling, neem ik er kennis van dat: * ik het recht heb te zwijgen en te weigeren de vragen te beantwoorden die mij gesteld worden,

* ik kan vragen dat alle vragen die aan mij worden gesteld en alle antwoorden die ik geef, worden genoteerd in de gebruikte bewoordingen;

* ik kan vragen dat bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen;

* mijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt.

Mijn verhoor vangt nu aan om 21.37 uur, Heden hebt u mij na de wielerwedstrijd in Boutersem aangesproken, u hebt zich met uw dienstkaart kenbaar gemaakt als iemand van de Federale Politie Leuven.

U hebt mij gezegd dat ik mij diende aan te bieden voor een dopingcontrole.

Ik heb deze controle ondergaan, ik heb een urinestaal gegeven, de controle is zonder problemen verlopen.

Vervolgens hebt u mij de mogelijkheid gegeven om mij te wassen in de parochiezaal - onze kleding en sportzakken lagen daar.

U hebt mij mijn sportzak terug gegeven die in uw voertuig lag. U hebt mij gezegd dat u reeds een controle van onze persoonlijke voorwerpen - en mijn sportzak - had uitgevoerd en dat er verdachte en een verboden medicatie, ttz een humaan dopingproduct, had aangetroffen.

U hebt mij gevraagd of ik u een toestemming tot huiszoeking wou geven voor

XIV-33.765-3/40

mijn woning te Glabbeek, Bergstraat 4.

Ik heb u deze toestemming gegeven.

Vervolgens ben ik met u, in uw dienstvoertuig, meegereden tot aan mijn woning. Mijn vriendin A. B. was reeds in onze woning aanwezig, dit samen met twee van uw collega's.

Zij heeft ook een toestemming tot huiszoeking gegeven en hierna bent u begonnen met uw zoeking.

In het naar mijn woning rijden hebt u mij gevraagd of er verboden doping producten aanwezig waren in de woning, ik heb u gezegd dat dit niet het geval was.

Bij aanvang van de huiszoeking hebt u mij dit nogmaals gevraagd, weer heb ik u gezegd dat dit niet het geval was.

Tijdens de huiszoeking hebt u allerhande verboden producten gevonden, zoals EPO en groeihormonen.

Ik heb geen opmerkingen over het verloop van de huiszoeking, u hebt ter plaatse een inventaris gemaakt en ik ontvang hiervan nu een kopij.

U deelt mij mee dat u samen met mij de lijst gaat overlopen van de voorwerpen die u bij mij hebt aangetroffen en vraagt mij telkens een bondige verklaring te geven over dit voorwerp.

U zal mij ook telkens dit voorwerp tonen.

U toont mij de voorwerpen aangetroffen in de badkamer op het gelijkvloers. 1. U toont mij een verpakking met gebruikte spuit MIRCERA. Dit is EPO gekend als CERA, ik heb het aangekocht in AKEN/Duitsland, ik heb het gewoon gekocht bij een apotheek een maand a anderhalve maand geleden, ik heb er tussen de 60 en 70 Euro voor betaald. Ik heb het een drietal weken geleden gebruikt. Ik had er toen drie aangekocht.

2. U toont mij een gebruikte spuit vh merk SYRINGA, 20ml. Ik had die spuit nog liggen ik weet niet waar ik ze aangekocht heb. Ik trek daar suikerwater mee op om mezelf in te spuiten. Het gaat dan om die ESAFOSFINA.

3. U toont mij een niet gebruikte spuit merk TERUMO, 10ml. Ik weet niet waar ik die aangekocht heb. Ik zou ze normaal gezien gebruikt hebben om dat suikerwater in te spuiten.

4. U toont mij een gebruikte spuit merk TERUMO, 10ml. Dat is hetzelfde verhaal als hiervoor.

5. U toont mij twee gebruikte insulinespuitjes. Ik weet niet meer waar ik die gekocht heb, ik heb ze gebruikt om groeihormoon in te spuiten.

6. U toont mij twee gebruikte spuiten ARANESP 40g. Dit is EPO gekend als WESP. Ik heb dit ook gekocht in AKEN/Duitsland, ik weet niet bij welke apotheker, ik heb er 90 Euro per stuk voor betaald, dit was in de winter dat ik die gekocht heb. Ik heb ze in januari gebruikt gehad als voorbereiding op het seizoen, het was in elk geval buiten competitie. Ik had er toen twee aangekocht.

7. U toont mij een gebruikte spuit MIRCERA. Dit is EPO en is het zelfde als punt 1 hiervoor.

8. U toont mij een gebruikte spuit NEORECORMON in verpakking. Dit EPO, ik heb het aangekocht in AKEN/Duitsland. Het is een anderhalve maand geleden. Ik heb er een 40 Euro voor betaald. Ik heb één spuit vijf weken voor vandaag en één spuit vier weken voor vandaag gebruikt. Ik had er toen twee aangekocht.

9. U toont mij een lege huls van een spuit. Dit is een huls van een gebruikte spuit NEORECORMON. Het is hetzelfde als het punt hiervoor.

10. U toont mij een spuit met groene hals. Ik weet niet meer waar ik ze heb aangekocht. Ik heb ze gebruikt om het suikerwater mee in te spuiten waar we het hiervoor over hadden.

XIV-33.765-4/40

11. U toont mij vier beschermhoesjes van de MIRCERA spuiten. Het gaat hier om de drie hoesjes van de MIRCERA en het andere is van de ARANESP, waar het vijfde is weet ik niet. Het is hetzelfde systeem van spuit.

12. U toont mij een beschermhoesje van een insulinespuit. Ik weet niet waar de spuit is, waarschijnlijk ergens anders op de lijst, ik heb de spuit gebruikt om groeihormoon in te spuiten.

13. U toont mij twee lege flacons met het etiket afgescheurd, er is nog net leesbaar dat het om SOMATROPIN gaan. Dat is een groeihormoon, zo had ik er ook drie aangekocht in de winter samen met de ARANESP, in Duitsland, ik heb er 40 Euro per stuk voor betaald. Ik heb ze gebruikt in voorbereiding van het seizoen in januari en februari.

14. U toont mij één lege flacon ESAFOSFINA. Dit is suikerwater, ik heb het deze week maandag aangekocht bij een apotheker in NIJLEN. Ik weet niet wat ik er juist aan betaald heb. Ik heb mij dit de laatste dagen, ttz maandag en dinsdag, zelf intraveneus ingespoten met een vlindernaaldje. Het is een recuperatiemiddel, ik spuit mijzelf zo drie of vier spuiten gezet.

15. U toont mij een gebruikte spuit. Ik zeg u dat dit SOMATROPINE is maar dan in een andere verpakking.

U zegt mij dat u begint aan de voorwerpen gevonden in de slaapkamer, ttz in de kleerkast. 16. U toont mij drie volle verpakkingen NEYTEST NR16. Dat is een vitaminepreparaat, iets homeopathisch. Ik heb zo vijf verpakkingen gekocht bij apotheker S. in Glabbeek, ik heb dat besteld ergens in maart of april van dit jaar, ik denk dat het 50 Euro per doosje kost. Ik spuit mij dat intraveneus in en dit in een reeks van vijf en vijf dagen achter elkaar.

17. U toont mij een volle verpakking SOLCOSERYL. Dat komt ook van die apotheek in NIJLEN, ik ben het er deze week gaan halen. Dit zou zorgen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT