Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koni

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar functies van lid van de Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT