Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Aanstelling van een waarnemend secretaris-generaal bij het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Bij

 
GRATIS UITTREKSEL

Aanstelling van een waarnemend secretaris-generaal bij het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2011 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Mevr. Anne Van Renterghem wordt met ingang van 1 juli 2011 aangesteld als waarnemend secretaris-generaal bij het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed.

Art. 2. Dit besluit zal aan de belanghebbende worden meegedeeld.

Art. 3. De Vlaamse...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT