Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Aanstelling van een waarnemend secretaris-generaal bij het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Bij

Aanstelling van een waarnemend secretaris-generaal bij het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2011 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Mevr. Anne Van Renterghem wordt met ingang van 1 juli 2011 aangesteld als waarnemend secretaris-generaal bij het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed.

Art. 2. Dit besluit zal aan de belanghebbende worden meegedeeld.

Art. 3. De Vlaamse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT