Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Besluit van de administrateur-generaal van het agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed met bet

Besluit van de administrateur-generaal van het agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed met betrekking tot de toekenning van de bevoegdheid van wooninspecteur en stedenbouwkundig inspecteur

Bij besluit van de administrateur-generaal van het agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed van 12 mei 2011 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Mevr. Leen Vervaet, adjunct van de directeur van het agentschap Inspectie RWO, wordt met ingang van 12 mei 2011 aangewezen als wooninspecteur, bedoeld in artikel 20 van het decreet van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT