Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Bijzonder plan van aanleg LEUVEN. - BPA WO6 « Kolonel Begaultlaan deel 2 » Bij besluit van 23 juni 2011 van de Vlaamse minister v

Bijzonder plan van aanleg

LEUVEN. - BPA WO6 « Kolonel Begaultlaan deel 2 »

Bij besluit van 23 juni 2011 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport :

- is opnieuw goedgekeurd het besluit van de gemeenteraad van 29 augustus 2003 houdende definitieve vaststelling van het bijzonder plan van aanleg « WO6 Kolonel Begaultlaan deel 2 » van de stad Leuven en het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT