Wijziging van de bijzondere accijns op aardgas van de GN-codes 2711 11 00 en 2711 21 00 en op elektriciteit van de GN-code 2716, de 20 juillet 2023

Artikel M.

Gepubliceerd met toepassing van artikel 420, § 3/1, 6° van de programmawet van 27 december 2004.

Overeenkomstig artikel 420, § 3/1, 2° van genoemde programmawet wordt het nieuwe tarief van de bijzondere accijns van toepassing op aardgas, zoals voorzien in artikel 419, i), iii), 2), b), ii) van genoemde programmawet vastgesteld op 8,5697 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde).

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT