Ruimtelijke ordening WICHELEN. - Bij besluit van 24 maart 2006 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg van de g

Ruimtelijke ordening

WICHELEN. - Bij besluit van 24 maart 2006 van de Vlaamse minister van FinanciÎn en Begroting en Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg van de gemeente Wichelen, ´ Klooster ª genaamd, bestaande uit plannen van de bestaande juridische en feitelijke toestand en een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, met uitsluiting van het met een blauw omrande gedeelte van stedenbouwkundig voorschrift artikel 1.2.2 en het met blauw omrande gedeelte in de legende van het bestemmingsplan (gebied nr. 2).

BEERSEL. - Bij besluit van 20 maart 2006 van de Vlaamse minister van FinanciÎn en Begroting en Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd de vierde gedeeltelijke herziening van het bijgaand bijzonder plan van aanleg nr. 9 ´ Speelplein deel A ª genaamd, van de gemeente Beersel, bestaande uit een plan van de bestaande toestand en een bestemmingsplan met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.

HALLE. - Bij besluit van 16 maart 2006 van de Vlaamse minister van FinanciÎn en Begroting en Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd de eerste gedeeltelijke herziening van het bijgaand bijzonder plan van aanleg nr. 30 ´ Grote Weide ª genaamd, van de gemeente Halle, bestaande uit een plan met de bestaande toestand, het bestemmingsplan en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN : ZOTTEGEM. - Bij besluit van 20 maart 2006 van de Vlaamse minister van FinanciÎn en Begroting en Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ´ Museumsite Velzeke ª, bestaande uit een plan van de feitelijke toestand, de bestaande juridische toestand (deelplan gewestplan en deelplan beschermde monumenten, dorpsgezichten & landschappen), een verordenend grafisch plan en bijhorende verordenende en richtinggevende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota.

RANST. - Bij besluit van 16 maart...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT