Federale wetenschappelijke instelling. - Personeel Bij ministerieel besluit van 20 september 2010, dat uitwerking met ingang van 22 juni 2010 heeft, wordt Mevr. Elisabeth De Belie, geboren op 15 juli

Federale wetenschappelijke instelling. - Personeel

Bij ministerieel besluit van 20 september 2010, dat uitwerking met ingang van 22 juni 2010 heeft, wordt Mevr. Elisabeth De Belie, geboren op 15 juli 1961, assistent bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, aan groep II...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT