Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 12 januari 2011 wordt de heer Lecocq, Thomas, geboren op 24 september 1983, met ingang van 1 januari 2011 benoemd tot

Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel

Bij ministerieel besluit van 12 januari 2011 wordt de heer Lecocq, Thomas, geboren op 24 september 1983, met ingang van 1 januari 2011 benoemd tot assistent-stagiair bij de Koninklijke Sterrenwacht van België in een betrekking van de klasse SWI van de wetenschappelijke loopbaan. Deze betrekking maakt deel uit van de activiteitengroep I "Wetenschappelijke onderzoek en experimentele ontwikkeling" van de wetenschappelijke loopbaan.

Bij ministerieel besluit van 27 januari 2011 wordt de heer Kervyn de Meerendre, François, geboren op 1 juli 1967, met ingang van 1 januari 2011 benoemd tot eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in een betrekking van de klasse SW2 van de wetenschappelijke loopbaan. Deze betrekking maakt deel uit van de activiteitengroep "Wetenschappelijke onderzoek en experimentele ontwikkeling" van de wetenschappelijke loopbaan.

Bij ministerieel besluit van 1 februari...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT