Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 11 oktober 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor het wetenschapsbeleid., de 11 octobre 2002

Artikel 1. De betrekkingen opgenomen in het koninklijk besluit van 11 oktober 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor het wetenschapsbeleid worden onderverdeeld als volgt :

ß 1. Algemeen Rijksarchief :

Personeel titularis van bijzondere graden

De betrekking van industrieel ingenieur kan bezoldigd worden in de weddeschaal 10C.

Toegevoegd vorsingspersoneel

1 van de 3 betrekkingen van hoofdtechnicus der vorsing wordt bezoldigd in de weddeschaal 22B.

ß 2. Rijksarchief in de ProvinciÎn :

Toegevoegd vorsingspersoneel

3 van de 10 betrekkingen van hoofdtechnicus der vorsing worden bezoldigd in de weddeschaal 22B.

ß 3. Koninklijke Bibliotheek van BelgiÎ :

Personeel titularis van bijzondere graden

1 van de 2 betrekkingen van industrieel ingenieur kan bezoldigd worden in de weddeschaal 10C;

2 van de 6 betrekkingen van eerstaanwezend bibliothecaris wordt bezoldigd in de weddeschaal 28D;

1 van de 2 betrekkingen van eerstaanwezend vertaler wordt bezoldigd in de weddeschaal 28I.

Personeel titularis van gemene graden

3 van de 12 betrekkingen van gespecialiseerd hoofdtechnicus der vorsing worden bezoldigd in de weddeschaal 28N.

Toegevoegd vorsingspersoneel

4 van de 16 betrekkingen van hoofdtechnicus der vorsing worden bezoldigd in de weddeschaal 22B.

ß 4. Belgisch Instituut voor Ruimte AÎronomie :

Personeel titularis van bijzondere graden

1 van de 5 betrekkingen van industrieel ingenieur wordt bezoldigd in de weddeschaal 10C;

1 van de 4 betrekkingen van eerste calculator wordt bezoldigd in de weddeschaal 28N;

3 van de 11 betrekkingen van eerste constructeur van wetenschappelijke instrumenten worden bezoldigd in de weddeschaal 28N;

1 van de 2 betrekkingen van programmeringsanalist wordt bezoldigd in de weddeschaal 28L.

Toegevoegd vorsingspersoneel

De betrekking van hoofdtechnicus der vorsing kan bezoldigd worden in de weddeschaal 22B.

ß 5. Koninklijk Meteorologisch Instituut van BelgiÎ :

Personeel titularis van bijzondere graden

1 van de 5 betrekkingen van industrieel ingenieur wordt bezoldigd in de weddeschaal 10C;

3 van de 12 betrekkingen van eerste weervoorspeller worden bezoldigd in de weddeschaal 28N;

4 van de 17 betrekkingen van eerste calculator worden bezoldigd in de weddeschaal 28N;

1 van de 4 betrekkingen van eerste constructeur van wetenschappelijke instrumenten wordt bezoldigd in de weddeschaal 28N;

1 van de 2 betrekkingen van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT