Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 mei 2002 wordt de heer Ertz, Damien, met ingang van 16 april 2002, voor een eerste mandaat van twee jaar, in het Frans taalkader, b

Wetenschappelijk personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 6 mei 2002 wordt de heer Ertz, Damien, met ingang van 16 april 2002, voor een eerste mandaat van twee jaar, in het Frans taalkader, benoemd tot attaché bij de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT