Economie, Wetenschap en Innovatie Vervanging van een lid van de raad van bestuur van de VZW 'Strategisch Initiatief Materialen' Bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2011 w

Vervanging van een lid van de raad van bestuur van de VZW "Strategisch Initiatief Materialen"

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2011 wordt het volgende bepaald :

Mevr. Tine Schaerlaekens wordt voorgedragen als lid van de raad van bestuur van de vzw SIM als...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT