Wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 14/19 van de geïndexeerde bedragen, de 20 janvier 2021

Artikel M.

Annexe 5/Bijlage 5
Montants 2018 Montants indexés 2021 Bedragen 2018 Geïndexeerde bedragen 2021
3.162,00 EUR 3.291,66 EUR 3.162,00 EUR 3.291,66 EUR

5° De bedragen van de retributies vermeld bij de bijlage VII van de wet van 20 juli 2006 worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 5.

Annexe 7/Bijlage 7
Montants 2018 Montants indexés 2021 Bedragen 2018 Geïndexeerde bedragen 2021
1.612,00 EUR
2.412,00 EUR
3.162,00 EUR
4.510,00 EUR
15.115,00 EUR
15.333,00 EUR
17.627,00 EUR
20.984,00 EUR
40.317,00 EUR
1.678,10 EUR
2.510,90 EUR
3.291,66 EUR
4.694,93 EUR
15.734,79 EUR
15.961,72 EUR
18.349,79 EUR
21.844,44 EUR
41.970,18 EUR
1.612,00 EUR
2.412,00 EUR
3.162,00 EUR
4.510,00 EUR
15.115,00 EUR
15.333,00 EUR
17.627,00 EUR
20.984,00 EUR
40.317,00 EUR
1.678,10 EUR
2.510,90 EUR
3.291,66 EUR
4.694,93 EUR
15.734,79 EUR
15.961,72 EUR
18.349,79 EUR
21.844,44 EUR
41.970,18 EUR

Aanhef

Overeenkomstig artikel 14/19, van de wet van 20 juli 2006 februari 1998 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT