Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, dat in werking treedt op 31 juli 2002, is Mevr. Massart, A.-M., griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Namen, in ruste gestel

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, dat in werking treedt op 31 juli 2002, is Mevr. Massart, A.-M., griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Namen, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2002, dat in werking treedt op 31 juli 2002, is Mevr. Tallieu, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 juni 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2002, wordt op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt, Mevr. De Cauwer, A., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2002, is een einde gesteld aan de functies van de heer Decooman, J.-P., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.

Betrokkene mag zijn aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001, dat in werking treedt op 1 augustus 2002, is Mevr. Schauwers, D., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 april 2002, dat in werking treedt op 22 juli 2002, is de heer Nachtergaele, D., hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 juni 2002, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Veurne, de heer Bruneel, H., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Ieper.

Bij koninklijke besluiten van 21 juni 2002 :

- is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Namen, Mevr. Dehant, A.-P., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;

- dat in werking treedt op 1 augustus 2002, is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT