Mobiliteit en Openbare Werken Mobiliteit en Openbare Werken. - Onteigeningen : Waasmunster Bij besluit van 17 juni 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken word

Mobiliteit en Openbare Werken. - Onteigeningen : Waasmunster

Bij besluit van 17 juni 2011 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken wordt het machtigingsbesluit ingetrokken van 22 maart 2010, waarbij de onmiddellijke inbezitneming wordt gevorderd van de onroerende goederen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Waasmunster, die nodig zijn voor de aanleg van het wetland Hof ten Rijen, volgens het plan C4/9156.

Bij besluit van de raad van bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV van 11 mei 2011 wordt het besluit ingetrokken van 9 december 2010, waarbij de onmiddellijke inbezitneming wordt gevorderd van de onroerende goederen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Waasmunster, volgens het plan C4/9156.

Bij besluit van de raad van bestuur van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV van 11 mei 2011 is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV op het grondgebied van de gemeente Waasmunster voor de inrichting van het wetland Hof ten Rijen te Waasmunster.

Het plan nr. C4/91561 ligt ter inzage bij de afdeling Zeeschelde -...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT