Openbare werken Bij besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010, worden Mevr. Ginette Bastin en de heer Philippe Wilputte vanaf 1 februari 2010 tot 31 januari 2015 benoemd tot lid van het direct

Openbare werken

Bij besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010, worden Mevr. Ginette Bastin en de heer Philippe Wilputte vanaf 1 februari 2010 tot 31 januari 2015 benoemd tot lid van het directiecomité van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT