Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Zorg. - Uittrekselbestanden september 2023 Bij besluit van de secretaris-generaal d.d. 11/09/2023 wordt aan Groep Zorg H. Familie

Departement Zorg. - Uittrekselbestanden september 2023

Bij besluit van de secretaris-generaal d.d. 11/09/2023 wordt aan Groep Zorg H. Familie, V.Z.W., Groeningepoort(Kor) 4, 8500 Kortrijk onder erkenningsnummer 027 een aanpassing van erkenning verleend in Beschut Wonen De Bolster, Groeningepoort(Kor) 4, 8500 Kortrijk voor een huisvestingscapaciteit van 3 zorggebruikers, gelokaliseerd op volgende adres(sen) :

- Markegemstraat 73, 8720 Wakken:

de huisvestingscapaciteit wordt aangepast van 3 naar 0 zorggebruikers vanaf 1 mei 2021

- Transvaalstraat 2 bus 1, 8790 Waregem :

de huisvestingscapaciteit wordt aangepast van 0 naar 1 zorggebruiker vanaf 1 mei 2021

waarvan 1 zorggebruiker gehuisvest is in een individuele woongelegenheid

- Transvaalstraat 2 bus 11, 8790 Waregem :

de huisvestingscapaciteit wordt aangepast van 0 naar 1 zorggebruiker vanaf 1 mei 2021

waarvan 1 zorggebruiker gehuisvest is in een individuele woongelegenheid

- Transvaalstraat 4 bus 1, 8790 Waregem :

de huisvestingscapaciteit wordt aangepast van 0 naar 1 zorggebruiker vanaf 1 mei 2021

waarvan 1 zorggebruiker gehuisvest is in een individuele woongelegenheid.

Bij besluit van de secretaris-generaal d.d. 11/09/2023 wordt aan Pro Mente, V.Z.W., Hazewindstraat 41, 9100 Sint-Niklaas onder het erkenningsnummer 113 een aanpassing van erkenning verleend in Beschut Wonen Pro Mente, Hazewindstraat 41, 9100 Sint-Niklaas waardoor:

- Hazewindstraat 15 bus 3, 9100 Sint-Niklaas:

de huisvestingscapaciteit wordt aangepast van 3 naar 0 zorggebruikers vanaf 1 oktober 2022

-Volkswelzijnstraat 11, 9200 Dendermonde:

de huisvestingscapaciteit wordt aangepast van 4 naar 0 zorggebruikers vanaf 1 oktober 2022

- Hazewindstraat 13 bus 001, 9100 Sint-Niklaas :

de huisvestingscapaciteit wordt aangepast van 0 naar 3 zorggebruikers vanaf 1 oktober 2022

waarvan 3 zorggebruikers gehuisvest zijn in een collectieve woongelegenheid

- Hazewindstraat 13 bus 0101, 9100 Sint-Niklaas :

de huisvestingscapaciteit wordt aangepast van 0 naar 2 zorggebruikers vanaf 1 oktober 2022

waarvan 2 zorggebruikers gehuisvest zijn in een collectieve woongelegenheid

- Hazewindstraat 13 bus 0201, 9100 Sint-Niklaas :

de huisvestingscapaciteit wordt aangepast van 0 naar 1 zorggebruiker vanaf 1 oktober 2022

waarvan 1 zorggebruiker gehuisvest is in een individuele woongelegenheid.

Bij besluit van de secretaris-generaal d.d. 18/09/2023 wordt aan De Raster, V.Z.W.,Molenstraat 7, 1852 Grimbergen onder het erkenningsnummer 022 een verlenging van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT