Welzijn

Departement zorg. - Uittrekselbestanden december 2023

Bij besluit van de secretaris-generaal d.d. 12 december 2023 worden in artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 oktober 2018 betreffende de huisartsenzones, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 november 2019, 24 november 2020, 16 november 2021 en 19 december 2022 de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. punt 20° wordt opgeheven;

 2. punt 32° wordt opgeheven;

 3. punt 37° wordt opgeheven;

 4. punt 39° wordt opgeheven;

 5. in punt 51° wordt na de zinsnede "Brugge en Omgeving : " de zinsnede "Beernem, " ingevoegd;

 6. punt 60° wordt vervangen door wat volgt:

  "60° Huisartsenkring Noordrand Antwerpen : Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel;";

 7. punt 62° wordt opgeheven;

 8. punt 64° wordt vervangen door wat volgt:

  "64° Huisartsenkring Scheldekracht : Laarne, Lochristi, Merelbeke, Wetteren, Wichelen;";

 9. in punt 75° /1 wordt de zinsnede ", Beernem" opgeheven;

 10. punt 77° wordt vervangen door wat volgt:

  "77° Huisartsenvereniging in de Kempen : Balen, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Vorselaar, Westerlo;";

 11. punt 78° wordt opgeheven.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

  Bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 20/12/2023 wordt aan Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, Daalbroekstraat 106 te 3621 Lanaken het erkenningsnummer 014 een aanpassing van erkenning verleend in Psychiatrisch Verzorgingstehuis Ter Bosch, Daalbroekstraat 108, 3621 Lanaken waardoor

  - op Campus Rekem, Daalbroekstraat 108, 3621 Lanaken

  -de uitdovende opnamecapaciteit aangepast wordt van 23 zorggebruikers naar 22 zorggebruikers vanaf 23 mei 2023 waarvan 22 zorggebruikers met een verstandelijke beperking

  Bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 20/12/2023 wordt aan Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, Daalbroekstraat 106 te 3621 Lanaken onder het erkenningsnummer 014 een aanpassing van erkenning verleend in Psychiatrisch Verzorgingstehuis Ter Bosch, Daalbroekstraat 108, 3621 Lanaken waardoor

  - op Campus Rekem, Daalbroekstraat 108, 3621 Lanaken

  -de uitdovende opnamecapaciteit aangepast wordt van 22...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT