Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Regie der Gebouwen., de 2 décembre 2002

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 september 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Regie der Gebouwen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 september 2000 en 4 december 2001 worden de bepalingen betreffende de bedragen van de weddenschaal verbonden aan de graad van Deskundige (R28) als volgt gewijzigd :

19 041,76 - 27 068,38

3.1 x 267,63

1.2 x 267,63

1.2 x 713,40

10.2 x 624,27

Kl. 23 jaar - N.2+ - GA

Art. 2. In artikel 9 van hetzelfde koninklijk besluit van 18 september 1997 worden de bepalingen betreffende de bedragen van de weddenschaal verbonden aan de graad van wachter als volgt gewijzigd :

12 624,74 - 14 681,14

3.1 x 108,72

2.2 x 108,72

10.2 x 151,28

Kl. 18 jaar - N.4 - GA

Art. 3. In artikel 10 van hetzelfde koninklijk besluit van 18 september 1997 worden de bepalingen betreffende de bedragen van de weddenschaal verbonden aan de graad van klerk (rang 30) als volgt gewijzigd :

16 984,12 - 22 237,56

3.1 x 218,66

4.2 x 266,79

10.2 x 353,03

Kl. 18 jaar - N.3 - GA

Art. 4. In artikel 11 van hetzelfde koninklijk besluit van 18 september 1997 worden de bepalingen betreffende de bedragen van de weddenschaal verbonden aan de graad van landschapsdeskundige (rang 26) als volgt gewijzigd :

15 614,77 - 22 906,61

3.1 x 306,05

4.2 x 524,69

1.2 x 529,02

7.2 x 535,13

Kl. 23 jaar - N.2+ - GA

Art. 5. In artikel 12 van hetzelfde koninklijk besluit van 18 september 1997 worden de bepalingen betreffende de bedragen van de weddenschaal verbonden aan de graad van eerstaanwezend landschapsdeskundige (rang 28) als volgt gewijzigd :

19 443,01 - 26 800,84

3.1 x 312,09

12.2 x 535,13

Kl. 23 jaar - N.2+ - GA

Art. 6. In artikel 13 van hetzelfde koninklijk besluit van 18 september 1997 worden de bepalingen betreffende de bedragen van de weddenschaal verbonden aan de graad van technisch assistent (rang 26) als volgt gewijzigd :

15 905,00 - 24 457,38

3.1 x 267,31

2.2 x 356,34

2.2 x 712,64

9.2 x 623,61

KL. 23 jaar - N.2+ - GA

Art. 7. In tabel I als bijlage bij hetzelfde koninklijk besluit van 18 september 1997 worden de bepalingen betreffende de bedragen van de weddenschalen verbonden aan de graad van eerstaanwezend technisch helper (rang 26) als volgt gewijzigd :

15 323,33 - 23 724,10

3.1 x 262,42

1.2 x 262,42

1.2 x 349,78

2.2 X 699,52

1.2 x 612,17

1.2 x 620,21

7.2 x 624,27

Art. 8. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2002 met uitzondering van de artikelen 2 en 3 die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT