Departement Leefmilieu en Infrastructuur Waterwegen en Zeewezen. - Onteigeningen ANTWERPEN. - Bij besluit van 18 december 2002 van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, is vo

 
GRATIS UITTREKSEL

Waterwegen en Zeewezen. - Onteigeningen

ANTWERPEN. - Bij besluit van 18 december 2002 van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de onteigening door het Vlaams Gewest van percelen op het grondgebied van de stad Antwerpen, die nodig zijn voor de versteviging en gedeeltelijke heraanleg van de Sigmadijk op linkeroever van de Zeeschelde.

Het plan nr. C4/8743 is ter inzage bij de afdeling Zeeschelde, Copernicuslaan 1, bus 13, te 2018 Antwerpen.

De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :

Antwerpen, 13e afdeling

- sectie N- perceelnummer 70412

Dit besluit kan worden aangevochten voor de Raad van State binnen een termijn van zestig dagen vanaf de kennisneming van de onteigening alsook voor de vrederechter op het ogenblik dat de gerechtelijke fase wordt ingezet.

Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen met 3 gewaarmerkte afschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen zijn (art. 85 van het procedurereglement van de Raad van State).

MELLE. - Bij besluit van 18 december 2002 van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte en de concessies voor de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT