Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 16 juli 2002 worden Mevr. Nathalie Warnants en de heer Peter Lootens met ingang van 1 juni 2002, in het Nederlands taalkader, be

Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen

Bij koninklijke besluiten van 16 juli 2002 worden Mevr. Nathalie Warnants en de heer Peter Lootens met ingang van 1 juni 2002, in het Nederlands taalkader, bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan en benoemd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT