Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 mei 2002 is de heer Wailliez, G., substituut-auditeur-generaal bij het militair gerechtshof, benoemd tot Officier in de Kroonorde.

Nationale Orden

Bij koninklijk besluit van 17 mei 2002 is de heer Wailliez, G., substituut-auditeur-generaal bij het militair gerechtshof, benoemd tot Officier in de Kroonorde.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT