1 FEBRUARI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, inzonderheid op artikel 6, 1°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, inzonderheid op artikel 3, § 2;

Gelet op het besluit van 20 juli 2006 tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het advies nr. 43.918/1 van de Raad van State, gegeven op 20 december 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 14 februari 2007;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 26 oktober 2007;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Voor de volgende beroepen kan een overeenkomstige titel van beroepsbekwaamheid worden uitgereikt :

  1. asbestverwijderaar, met de overeenkomstige titel van asbestverwijderaar, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'asbestverwijderaar', met als uniek volgnummer 07/01;

  2. bestuurder hydraulische graafmachine, met de overeenkomstige titel van bestuurder hydraulische graafmachine, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'bouwplaatsmachinist, gedeelte besturen van een hydraulische graafmachine', met als uniek volgnummer 07/02;

  3. dubbelstuk tapijtwever, met de overeenkomstige titel van dubbelstuk tapijtwever, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'wever', met als uniek volgnummer 07/03;

  4. dubbelstuk fluweelwever, met de overeenkomstige titel van dubbelstuk fluweelwever, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel 'wever', met als uniek volgnummer 07/04;

  5. fitnessbegeleider, met de overeenkomstige titel van fitnessbegeleider, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel voor de SERV-beroepencluster 'fitness en groepsfitness', met als uniek volgnummer 07/05;

  6. groepsfitnessbegeleider, met de overeenkomstige titel van groepsfitnessbegeleider, verwijzend naar het SERV-beroepsprofiel voor de SERV-beroepencluster 'fitness en groepsfitness', met als uniek volgnummer 07/06;

  7. hoeknaadlasser, met de overeenkomstige titel van hoeknaadlasser, verwijzend naar het overeenstemmende SERV-beroepsprofiel, met als uniek volgnummer 07/07;

  8. hovenier aanleg parken en tuinen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT