Aanstelling van een waarnemend directeur-generaal bij het B.I.R.B. Bij ministerieel besluit van 5 september 2002 wordt de heer Danneels, Roland, adviseur-generaal, adjunct-leidend ambtenaar bij het Be

Aanstelling van een waarnemend directeur-generaal bij het B.I.R.B.

Bij ministerieel besluit van 5 september 2002 wordt de heer Danneels, Roland, adviseur-generaal, adjunct-leidend ambtenaar bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, voor het uitoefenen van de hogere functie van directeur-generaal, leidend ambtenaar bij het zelfde bureau, aangeduid...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT