Waalse Overheidsdienst Financiën . Departement Vestiging en Controle . Directie Vestiging Voertuigenfiscaliteit . Bericht in verband met de aanpassing van de verkeersbelasting ter uitvoering van artikel 11 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (Wetboek). Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2022, de 15 juin 2022

Artikel M.

Voor de voertuigen vermeld in de eerste kolom van hieronder afgedrukte tabel waarvoor de belastingschuld vanaf 1 juli 2022 ontstaat, wordt de verkeersbelasting berekend volgens de tarieven opgenomen in de tweede kolom van die tabel.

Voor de bepaling van die nieuwe tarieven werd rekening gehouden met de algemene indexcijfers (basis 2013) van de maanden mei 2022 (121,01) en 2021 (111,05).

Voertuigen Bedragen die vanaf 1 juli 2022 van toepassing zijn
Voertuigen, voertuigen voor dubbel gebruik en minibussen (artikel 9, littera A, Wetboek)
4 PK en minder 84,48 €
5 PK 105,60 €
6 PK 152,64 €
7 PK 199,44 €
8 PK 246,72 €
9 PK 293,88 €
10 PK 340,44 €
11 PK 441,84 €
12 PK 543,12 €
13 PK 644,28 €
14 PK 745,68 €
15 PK 846,96 €
16 PK 1 109,40 €
17 PK 1 371,96 €
18 PK 1 634,52 €
19 PK 1 896,48 €
20 PK 2 159,04 €
Meer dan 20 PK 2.159,04 € + 117,72 €per PK hoger dan 20
Motorfietsen (artikel 9, littera C, Wetboek) 59,88 €
Autobussen en autocars (artikel 9, littera D, Wetboek) 84,68 €
Voertuigen, voertuigen voor dubbel gebruik en motorfietsen meer dan 30 jaar oud 38,28 €
Kampeeraanhangwagens en aanhangwagens voor het vervoer van één enkele boot
Militaire collectievoertuigen meer dan 30 jaar oud
Minimumbelasting van algemene toepassing (artikel 10, Wetboek)
Aanhangwagens en opleggers (artikel 9, littera F, Wetboek)
met een MTM van 0 tot en met 500 kg 39,48 €
met een MTM van 501 tot en met 3500 kg 82,08 €

Coëfficiënt van toepassing voor 2021 : 1,5167 (de basisbedragen van de belastingen voor bovenvermelde voertuigen, zoals opgenomen in de artikelen 9 en 10 van het Wetboek en zoals gewijzigd bij de wet van 25 januari...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT