Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen De aanwijzing van Mevr. Vyncke, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

De aanwijzing van Mevr. Vyncke, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT