Vrijwillig ontslag Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 18 november 2010, wordt het vrijwillig ontslag van Mevrouw DENEF Bernadette, hoofdgeneesheer

Vrijwillig ontslag

Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 18 november 2010, wordt het vrijwillig ontslag van Mevrouw DENEF Bernadette, hoofdgeneesheer-directeur bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT