Vrijwillig Ontslag. - Pensioen Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 27 januari 2011, wordt het vrijwillig ontslag van Mevr. Angelot, José, Assistent

Vrijwillig Ontslag. - Pensioen

Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 27 januari 2011, wordt het vrijwillig ontslag van Mevr. Angelot, José, Assistent bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, toegestaan op datum van 31 maart 2011, 's...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT