Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Katholieke eredienst. - Afschaffing van een plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 6 juli 2011 wordt de plaats van kapelaan bi

Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Katholieke eredienst. - Afschaffing van een plaats van kapelaan

Bij koninklijk besluit van 6 juli 2011 wordt de plaats van kapelaan bij de kapelanij op de wijk Oosthoek, te Knokke-Heist, afgeschaft.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT