Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij Koninklijk besluit 12 oktober 2010 wordt de heer Vreven, Emmanuel, geboren op 29 september 1971, assistent-stagiair van de Nederlandse taalrol

Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel

Bij Koninklijk besluit 12 oktober 2010 wordt de heer Vreven, Emmanuel, geboren op 29 september 1971, assistent-stagiair van de Nederlandse taalrol bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, met ingang van 1 mei 2010 bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de titel van assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2010 wordt aan de heer Buelinckx, Erik, geboren op 10 juli 1959, assistent-stagiair in een betrekking van het Nederlands taalkader bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, een verlenging van zijn stage verleend voor een periode van 12 maanden met ingang van 1 mei 2010.

Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2010 wordt Mevr. Van Cleven, Fanny, geboren op 9 december 1981, assistent-stagiair van de Nederlandse taalrol bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, met ingang van 1 april 2010 bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de titel van assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2010 wordt Mevr. Geelen, Ingrid, geboren op 17 oktober 1972, assistent-stagiair van de Nederlandse taalrol...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT