Onderwijs en Vorming Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. - Personeel. - Benoemingen In uitvoering van het besluiten van de administrateur-generaal van het Agentschap voo

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. - Personeel. - Benoemingen

In uitvoering van het besluiten van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs van 1 juni 2011 en 29 juni 2011 worden de hierna vermelde personeelsleden met ingang van 1 april 2011 bij wijze van werving benoemd in de graad naast hun naam vermeld :

- Mevr. An Rummens in de graad van adjunct van de directeur bij de afdeling...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT