Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt aan de voorzorgsinstelling « Volvo Fonds OV » (administratief

Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen

Bij koninklijk besluit van 5 november 2002 wordt aan de voorzorgsinstelling « Volvo Fonds OV » (administratief codenummer 50.530), onderlinge verzekeringsvereniging waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Smalleheerweg 31, te 9041 Oostakker...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT