16 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikelen 8 en 9;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 2008 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 juli 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste Minister, gegeven op 18 juli 2008;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij voor een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT