10 SEPTEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, artikel 100, vijfde lid;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 24 juni 2010;

Gelet op het advies 48.522/1/V van de Raad van State, gegeven op 3 augustus 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder het decreet : het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2. De voortrajecten die in aanmerking kunnen komen voor subsidiëring zijn de voortrajecten ingericht door volgende verenigingen :

 1. vzw Projectencentrum Don Bosco, François Gaystraat 129, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

 2. vzw LOOA, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt

 3. vzw JES Gent, Sint Pietersnieuwstraat 128, 9000 Gent

 4. vzw JES Brussel, Werkhuizenstraat 3-5, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

 5. vzw PROFO, Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel

 6. vzw Werkervaringsbedrijven, Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout

 7. vzw Groep Intro Regio Kortrijk-Roeselare-Westhoek, Passionistenlaan (Kor) 1a, 8500 Kortrijk

 8. vzw Groep Intro Regio Brugge-Oostende, Keurlingenweg 1, 8310 Brugge

 9. vzw Groep Intro Regio Oost-Vlaanderen, Wijnveld 251, 9112 Sinaai

 10. vzw Groep Intro Regio Limburg, Molenblookstraat 1, 3600 Genk

 11. vzw Groep Intro, Paviljoenstraat 1-3, 1030 Schaarbeek

 12. vzw Arktos Provinciaal Vormingscentrum Vlaams Brabant, Valkenrijgang 26, 3000 Leuven

 13. vzw Arktos Stedelijk Vormingscentrum Antwerpen, Valkenrijgang 26, 3000 Leuven

 14. vzw Arktos...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT