Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 20 juni 2002 wordt het hierna genoemde reglement goedgekeurd :

Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik

Bij ministerieel besluit van 20 juni 2002 wordt het hierna genoemde reglement goedgekeurd :

- het Algemeen Reglement voor het Gebruik van de Spoorweginfrastructuur (A.R.G.S.I.) - bundel 4.1.4 - « Regeling en controle op de regelmaat van het spoorwegverkeer »;

worden de volgende reglementen van het Algemeen Reglement van de Exploitatie (A.R.E.), goedgekeurd bij ministerieel besluit van 26 maart...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT