Vonnis/arrest, Hof van Cassatie van België, 2021-10-14

CourtHof van Cassatie van België
Judgment Date14 octobre 2021
ECLIECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211014.1N.3
Docket NumberC.20.0040.N-C.20.0041.N-C.20.0169.N
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211014.1N.3
14 OKTOBER 2021 C.20.0040.N-C.20.0041.N-
C.20.0169.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
I.
Nr. C.20.0040.N
MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE
BRUSSEL, met zetel 1000 Brussel, Koningsstraat 76, ingeschreven bij de KBO
onder het nummer 0247.499.953,
eiseres,
vertegenwoordigd door mr. Paul Lefebvre, advocaat bij het Hof van Cassatie, met
kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 480/9, waar de eiseres woonplaats kiest,
tegen
1. ELECTRABEL nv, met zetel te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 34, inge-
schreven bij de KBO onder het nummer 0403.170.701,
eerste verweerster,
vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met
kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eerste verweerster woon-
plaats kiest,
14 OKTOBER 2021 C.20.0040.N-C.20.0041.N-
C.20.0169.N/2
2. LUMINUS nv, met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Koning Albert II-laan
7, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0471.811.661,
tweede verweerster,
vertegenwoordigd door mr. Michèle Grégoire, advocaat bij het Hof van Cassatie,
met kantoor te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 4, waar de tweede verweerster
woonplaats kiest,
mede inzake
1. INFRABEL nv, met zetel 1060 Sint-Gillis, Marcel Broodthaersplein 2, inge-
schreven bij de KBO onder het nummer 0869.763.267,
2. ELIA GROUP nv, met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, ingeschreven bij
de KBO onder het nummer 0476.388.378,
vertegenwoordigd door mr. Patricia Vanlersberghe, advocaat bij het Hof van Cas-
satie, met kantoor te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11, waar de tweede in bindend-
verklaring opgeroepen partij woonplaats kiest,
3. SIBELGA cv, met zetel te 1000 Brussel, Werkhuizenkaai 16, ingeschreven bij
de KBO onder het nummer 0222.869.673,
4. GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK, vertegenwoordigd door haar
College van burgemeester en schepenen, met kantoor te 1080 Sint-Jans-Molen-
beek, Graaf van Vlaanderenstraat 20, ingeschreven bij de KBO onder het num-
mer 0207.366.501,
5. GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE, vertegenwoordigd door
haar College van burgemeester en schepenen, met kantoor te 1200 Sint-Lam-
brechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, ingeschreven bij de KBO onder het num-
mer 0207.389.859,
6. GEMEENTE WATERMAAL-BOSVOORDE, vertegenwoordigd door haar
College van burgemeester en schepenen, met kantoor te 1170 Watermaal-Bos-
voorde, Antoine Gilsonplein 1, ingeschreven bij de KBO onder het nummer
0207.372.637,
14 OKTOBER 2021 C.20.0040.N-C.20.0041.N-
C.20.0169.N/3
7. GEMEENTE VORST, vertegenwoordigd door haar College van burgemees-
ter en schepenen, met kantoor te 1190 Vorst, Pastoorstraat 2, ingeschreven bij
de KBO onder het nummer 0207.367.489,
8. GEMEENTE JETTE, vertegenwoordigd door haar College van burgemeester
en Schepenen, met kantoor te 1090 Jette, Wemmelse Steenweg 100, ingeschre-
ven bij de KBO onder het nummer 0207.366.895,
9. GEMEENTE ETTERBEEK, vertegenwoordigd door haar College van bur-
gemeester en schepenen, met kantoor te 1040 Etterbeek, Oudergemlaan 113-
115, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0207.365.610,
10. STAD BRUSSEL, vertegenwoordigd door haar College van burgemeester en
schepenen, met kantoor te 1000 Brussel, Grote Markt 1, ingeschreven bij de
KBO onder het nummer 0207.373.429,
in gemeen- en bindendverklaring opgeroepen partijen.
II.
Nr. C.20.0041.N
INFRABEL nv, met zetel 1060 Sint-Gillis, Marcel Broodthaersplein 2, ingeschre-
ven bij de KBO onder het nummer 0869.763.267,
eiseres,
vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met
kantoor te 1170 Brussel, Terhulpensesteenweg 177/7, waar de eiseres woonplaats
kiest,
tegen
11. ELECTRABEL nv, met zetel te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 34, inge-
schreven bij de KBO onder het nummer 0403.170.701,
eerste verweerster,
vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met
kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eerste verweerster woon-
plaats kiest,

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT