Vonnis/arrest, Hof van Cassatie van België, 2021-11-30

CourtHof van Cassatie van België
Judgment Date30 novembre 2021
ECLIECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211130.2N.11
Docket NumberP.21.0742.N
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211130.2N.11
30 NOVEMBER 2021 P.21.0742.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. P.21.0742.N
S. V. L.,
burgerlijke partij,
eiseres,
met als raadsman mr. Senne Meeus, advocaat bij de balie Antwerpen,
tegen
A. J. L.,
beklaagde,
verweerder.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele
rechtbank Leuven van 29 april 2021.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT