Vonnis/arrest, Hof van Cassatie van België, 2021-06-29

CourtHof van Cassatie van België
Judgment Date29 juin 2021
ECLIECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210629.2N.6
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210629.2N.6
Docket NumberP.21.0449.N
29 JUNI 2021 P.21.0449.N/1
Hof van Cassatie van België
Arrest
Nr. P.21.0449.N
I
N. J. C. V. D.,
beklaagde,
eiser,
met als raadsman mr. Joachim Meese, advocaat bij de balie Gent,
tegen
IVERLEK cv, met zetel te 3012 Wilsele, Aarschotsesteenweg 58,
burgerlijke partij,
verweerster.
II

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT