VLAAMSE BELASTINGDIENST. Bericht in verband met de automatische indexering inzake registratiebelasting Jaar 2023, de 23 janvier 2023

Artikel M.

  1. De coëfficiënt, vermeld in artikel 2.9.5.0.1, vijfde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, bedraagt voor het jaar 2023 1,1708, zijnde het resultaat van de deling van het gemiddelde van de maandelijkse indexcijfers van het jaar 2022 (123,03 - basis 2013) door het gemiddelde van de indexcijfers van het jaar 2017 (105,08 - basis 2013).

  2. Het maximum in mindering te brengen bedrag, vermeld in artikel 2.9.5.0.1, vijfde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, bedraagt voor het jaar 2023 14.500 euro (zijnde het resultaat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT