Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de bijdragepercentages aan het sociaal fonds., de 18 septembre 2001

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2000, gesloten in het Paritair ComitÈ voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de bijdragepercentages aan het sociaal fonds.

Art. 2. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 september 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werkgelegenheid,

Mevr. L. ONKELINX

BIJLAGE.

Art. N. Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2000, gesloten in het Paritair ComitÈ voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de bijdragepercentages aan het sociaal fonds (Overeenkomst geregistreerd op 27 oktober 2000 onder het nummer 55754/CO/307).

(Voor de CAO, zie %%2000-09-25/59%%).

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT