Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Raad van beheer. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2002, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsbl

Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

Raad van beheer. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2002, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad verschijnt, worden benoemd tot lid van de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, als vertegenwoordigers van de zelfstandigen, andere dan de landbouwers :

Mevr. K. Van Havere en Mevr. J. Rousseaux, de heer P...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT