Vervangingen Met toepassing van artikel 259bis -5, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, is de heer De Hous, B., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen vanaf 1 december 2007 aan

Vervangingen

Met toepassing van artikel 259bis -5, ß 2, van het Gerechtelijk Wetboek, is de heer De Hous, B., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen vanaf 1 december 2007 aangewezen als Nederlandstalig effectief lid (magistraat) van de Hoge Raad voor de Justitie, ter vervanging van Mevr. Van den Broeck, E., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, wiens mandaat een einde neemt op 30 november 2007.

Met toepassing van artikel 259bis -5, ß 2, van het Gerechtelijk Wetboek...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT