Versoepeling van de maatregelen genomen in het kader van de periode van verhoogd risico ter bestrijding van hoog pathogene aviaire influenza, de 16 mai 2022

Artikel M.

Versoepeling van de maatregelen genomen in het kader van de "periode van verhoogd risico" ter bestrijding van hoog pathogene aviaire influenza

Op 15 november 2021 werd voor onbepaalde duur de "periode van verhoogd risico" afgekondigd om de verspreiding van het hoog pathogene aviaire influenzavirus type H5N1 in België in te dijken. Op basis van artikel 3/5 van het koninklijk besluit van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza, dat toelaat om de "periode van verhoogd risico" af te kondigen, werden de volgende maatregelen opgelegd:

- pluimvee van geregistreerde (professionele) pluimveebedrijven en hobbypluimvee gehouden door particulieren (privé) moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat elk contact met wilde vogels vermeden wordt. Deze maatregel is niet van toepassing op loopvogels;

- het voederen en drenken van hobbypluimvee en in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op zodanige wijze dat elk contact met wilde vogels onmogelijk is;

- het is verboden om hobbypluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren;

- het uitladen van pluimvee kan enkel gebeuren onder de voorwaarden bepaald door het FAVV.

Hoog...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT