Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, de 8 juin 2021

Artikel 1. In de bijlage van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen wordt het formulier E-Form-II-02 met betrekking tot de aanvraagprocedure, waarnaar wordt verwezen in hoofdstuk " E. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel " van de lijst, toegevoegd en het formulier E-Form- I-01, waarnaar wordt verwezen in ditzelfde hoofdstuk, geschrapt. Het formulier E-Form-II-02 gaat als bijlage bij deze verordening.

Art. 2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 08-06-2021, p. 57343 )

Handtekening

Brussel, 22 februari 2021.

De Leidend Ambtenaar,

Brieuc VAN DAMME

Directeur-generaal geneeskundige verzorging

De Vicevoorzitter,

Marc Moens

Aanhef

Het Verzekeringscomité voor geneeskundige...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI