Vernietigingen door de Raad van State Het arrest nr. 200.074 van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Ve Kamer, van 26 januari 2010 vernietigt het besluit van het Verenigd College van de G

Vernietigingen door de Raad van State

Het arrest nr. 200.074 van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Ve Kamer, van 26 januari 2010 vernietigt het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 6 juli 2006, waarbij Henry de Generet, Philippe, met ingang van 1 juni 2006, wordt bevorderd, op het Franse kader, tot de graad van directeur van de dienst voor Gezondheidszorg bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad.

Het arrest nr. 200.074 van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Ve Kamer, van 26 januari 2010 vernietigt het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 6 juli 2006, waarbij Lalemant, Dirk, met ingang van 1 juni 2006, wordt bevorderd, op het Nederlanse kader, tot de graad van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT