Verlenging van een hoger ambt in de graad van leidend ambtenaar van het Instituut voor de opleiding tijdens de loopbaan Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2021 wordt

Verlenging van een hoger ambt in de graad van leidend ambtenaar van het Instituut voor de opleiding tijdens de loopbaan

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2021 wordt de aanstelling van de heer Christophe MELON, eerstaanwezend attaché - categorie van de graad : administratief - kwalificatiegroep : 1, voor de uitoefening van het hoger ambt van leidend ambtenaar (Rang 15) categorie van de graad : ambtenaar-generaal - kwalificatiegroep : 1 van het Instituut voor de opleiding tijdens de loopbaan, verlengd vanaf 15 september 2021 en voor een periode van twaalf maanden.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan tegen elk van deze benoemingen binnen zestig dagen na deze bekendmaking een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT