Verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. van Lint als instelling voor schuldbemiddeling Bij besluit van 22 november 2002 van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Wel

Verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. van Lint als instelling voor schuldbemiddeling

Bij besluit van 22 november 2002 van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn werd het O.C.M.W. van Lint, Liersesteenweg 62, te 2547 Lint, erkend als...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT