Verhoging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49, de 27 octobre 2022

Artikel M.

Verhoging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49

Gepubliceerd met toepassing van artikel 420, § 3, 1° van de programmawet van 27 december 2004.

Op 28 oktober 2022 verlaagt de maximumprijs, exclusief btw, van ongelode benzine van de GN-code 2710 11 45 (richtproduct), bedoeld bij artikel 419, c), van dezelfde programmawet naar 1,5430 euro per liter.

Overeenkomstig artikel 420, § 3, 1° van genoemde programmawet worden de nieuwe tarieven van de bijzondere accijns:

- 297,9939 euro per 1 000 liter bij 15 ° C voor de ongelode benzine met een hoog zwavelgehalte en/of aromatische verbindingen van de GN-code 2710 11 49;

- 282,2842 euro per 1 000 liter bij...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT