Benoeming door verhoging naar de hogere klasse Vernietiging Bij arrest nr. 206.440 van 6 juli 2010 vernietigt de Raad van State - Vde kamer het koninklijk besluit van 27 maart 2008 waarbij de heer Kri

Benoeming door verhoging naar de hogere klasse

Vernietiging

Bij arrest nr. 206.440 van 6 juli 2010 vernietigt de Raad van State - Vde kamer het koninklijk besluit van 27 maart 2008 waarbij de heer Kris Bouten bevorderd wordt in de klasse A4 bij de FOD Sociale Zekerheid - Hoofdbestuur -...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT